2021

Ton, Porzellan, Glasur 

 

Foto © Tim Nowitzki