2021

Ton, Porzellan, Glasur, Stain, Lüster, Siliciumcarbid

 

Foto ©  Tim Nowitzki