Hello Wassily

2021

Ton, Porzellan, Glasur 

 

Foto: Tim Nowitzki